Блог

Mať rád vs. rád

Полезное
Два правила, которые вы должны помнить:
1️⃣mať rád/ rada + предмет/человек (существительное, отглагольное существительное)
2️⃣ rád/rada + действие (глагол)
Всегда его спрягаем☝️

Примеры:
Mám rada kávu.
Mám rada umenie/dobrú hudbu.
Mám rada cvičenie. (cvičenie = отглагольное существительное)
Môj kamarát má rád čierny čaj.
Rada pijem kávu.
Rada sa lyžujem.